Monedes Socials

La moneda social és el valor que li posem a l’intercanvi.

Establim un valor a l’intercanvi perquè

  1. Volem intercanviar coses entre gent que no es coneix. (Establint xarxes de CONFIANÇA)
  2. Tenim necessitat de realitzar intercanvis no directes. (Establint xarxes de RECIPROCITAT)

Ex: Vull unes sabates. Venc 10 quilos de tomàquets a Maria. Maria ven un massatge a Pepe. Pepe fabrica sabates.

En els diners convencionals, en el nostre cas de l’euro, està fonamentat en el deute que els bancs ens atorguen i que ens lliga a causa de l’escassetat i la dificultat de generar euros. Els euros tendeixen a acumular-se en mans d’un grup reduït de persones, perquè els diners creen beneficis monetaris; i així es promou la manca d’honestedat i la corrupció, es destrueixen les economies locals que escapen cap als grans centres financers, es fomenta la competitivitat i la creació de pobresa i es provoca una degradació cultural i social creixent.

L’objectiu essencial d’una moneda social és facilitar els intercanvis entre les persones,  donant valor a les coses i actuant com a instrument de pagament. La seva existència depèn únicament d’un acord comunitari que li atorga un valor determinat; no està creada per un banc o per un govern, sinó determinat per les mateixes persones que fan l’intercanvi. D’aquesta manera l’economia que es genera és totalment real, sense cap aspecte especulatiu.

Guia ràpida per fer ús de la moneda social

1.- Genera un compte al teva comunitat o grup d’intercanvi més proper a través de: (ex: Ecoxarxa del Maresme)

Hauràs de posar les teves dades i mínim fer un anunci d’alguna cosa que necessites i alguna cosa que vols. T’assignaran un número de moneda social.

Posa’t en contacte amb  la comunitat  o grup d’intercanvi més proper, a travès del mail i en la seva assemblea

2.- Una gran part de les ecoxarxes catalanes fem servir un programari que es diu S.C.A.D.I. Sistema Cooperatiu d’Abastiment i Distribució Integral http://cac.cooperativa.cat

per les comandes mensuals d’aliments.

Pots accedir com a visitant: usuari=’visitant’, contrasenya=’visitant’,

una vegada dintre pots sol.licitar un usuàri, i posar-te en contacte amb el Rebost més proper per començar a fer comandes

Si tens productes d’el.laboració pròpia, truites, pastissos, cremes, massatges, pots penjar-los a les llistes locals del gestor S.C.A.D.I

3.- Si no tens moneda social i vols aconseguir-ne pots intercanviar els teus productes que ja no utilices, a Luzaluuu.

http://luzaluuu.colectivizaciones.org

funciona com Wallapot, però també pots regalar o demanar coses

Descarrega l’aplicació aqui

qr-descarga

o en Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wLuzaluuu

4.- En el Mercat cooperatiu, trobaras projectes en Monedas Social

5.- En Feina cooperativa, trobaràs ofertes de feina

Lluny de ser un simple fet diferencial, l’adopció d’aquest sistema d’intercanvi és una eina clau en el canvi de les relacions econòmiques capitalistes imperant s;  la moneda social es crea a través d’una activitat real, d’un treball ja realitzat -sigui la producció d’un bé o la prestació d’un servei- i no a través del crèdit, és a dir de deute.

  1. Les quantitats negatives perden el seu caràcter de deute, atès que no tenen un termini de “venciment”, i no augmenten per si soles perquè no tenen taxes d’interès; només mostren un desequilibri entre el que es rep i el que s’aporta, el que sempre es podrà compensar amb el temps. A més, les quantitats negatives són necessàries perquè també els hagi positives, ja que és un sistema de suma zero.
  2. El fet de tenir números vermells només indica que ha d’oferir alguna cosa en algun moment per compensar el saldo, però sobre la base del principi “cadascun en funció de les seves necessitats”.
  3. No té gaire sentit acumular, ja que en circumstàncies normals qualsevol persona pot generar amb facilitat, i en alguns casos té fins i tot data de caducitat
  4. El més important és que reforça l’economia local, atès que els intercanvis es produeixen al nostre entorn proper i la moneda no viatja a altres mercats on hi hagi una major rendibilitat; així incentiven les relacions de confiança entre els usuaris, que poden anar més enllà de l’econòmic per fomentar la creació de veritables nuclis d’autogestió en què el suport mutu sigui l’element comú per a la satisfacció de les necessitats de totes les persones integrants. 

Tutorials del IntegralCES

Per conèixer el funcionament del IntegralCES, i com interactuar amb altres plataformes d’intercanvi amb moneda social, pot consultar la documentació del web:

Com donar-se d’alta en una Ecoxarxa ja existent en IntegralCES: https://www.integralces.net/ces/bank/exchange/list/ES

Com donar d’alta una ecoxarxa nova: https://www.integralces.net/public/new-exchange-ca
Com demanar la migració d’una xarxa del CES a la IntegralCES: https://docs.integralces.net/dox/ca/de/d21/a00006.html
Com fer transaccions externes entre xarxes de diferents plataformes d’intercanvi: http: //docs.integralces.net/dox/es/d4/dee/a00008.html